บรรยากาศของโรงแรม

ทางเข้าด้านหน้าโรงแรม

บรรยากาศโรงแรม

โรงแรมมีสองชั้น

บรรยากาศโรงแรม

บรรยากาศตอนกลางวัน

บรรยากาศโรงแรม

บรรยากาศยามเย็น

บรรยากาศโรงแรม

ทางขึ้น-ลง

บรรยากาศโรงแรม

ลานกิจกรรม

บรรยากาศโรงแรม

ที่นั่งปาร์ตี้

บรรยากาศโรงแรม

อุปกรณ์ครบครัน

บรรยากาศโรงแรม

โรงแรมมีอาคารสองฝั่ง

บรรยากาศโรงแรม

ทางขึ้นลง

บรรยากาศโรงแรม

โรงแรมมีฟรี wi-fi ให้บริการ

บรรยากาศโรงแรม